След проведена процедура по Закона за обществените поръчки „Енемона" АД сключи два договора за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води в Община Козлодуй и Община Хасково.

Проектите са  на обща стойност над 14 млн. лева, съобщава moneybg.

Те ще бъдат финансирани от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), както и от други регионални, национални и международни източници за финансиране.

Проектът в Община Козлодуй е на стойност над 7.5 млн. лева, а строителството му ще бъде осъществено за 4 години.

Предвижда се първата копка на обекта да бъде извършена през  септември 2007 г.

Проектът в Община Хасково е на стойност над 6 млн. лева.

Договорът е за изграждане на канализация и обща пречиствателна станция за отпадъчни води на група села - Текето и Тракиец. Обектът трябва да бъде завършен до края на 2008 г.

Предвидено е изпълнението на обществената поръчка да се осъществи на три етапа.