Община Свищов изхвърля отпадъци в сметище, което още в края на юли миналата година е закрито от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Велико Търново. Това съобщават от "Движение 21".

Отпадъците се транспортират от общината.

В съобщението си до медиите от "Движение 21" уточняват, че общината е била задължена да пренасочи сметоизвозването към новото регионално депо за отпадъци в село Санадиново. Там се събира боклукът от още четири общини - Никопол, Белене, Левски и Павликени. Градското сметище на община Свищов е закрито с мотива, че не отговаря на стандартите и изискванията за складиране и третиране на отпадъци на вътрешните и европейските нормативни актове. Въпреки това сметището не е преустановило експлоатацията си по никакъв начин.

Хората в района са недоволни също, че от края на миналата година таксата им за смет е вдигната драстично заради увеличаването на транспортните разходи. Оказало се, че самите отговорни длъжностни лица били съпричастни към извършваните нарушения.

Лидия Чорбанова, член на Националния изпълнителен съвет на "Движение 21", обясни, че жители на Свищов са ги сигнализирали за нарушаване на разпоредбите за закриване на сметището от страна на общински служители. Проблем имало и с обособяването на десетки незаконни сметища около вече закритото депо. Там безконтролно се изхвърляли битови и строителни отпадъци, както и такива от въведената наскоро в експлоатация пречиствателна станция на града. Това принудило хората да подадат жалба до екоминистерството и до РИОСВ-Велико Търново, обяснява Чорбанова.

Местните жители твърдят, че има сериозна опасност от замърсяване. Причината е, че отпадъците се разграждат и поемат от почвата и атмосферата в непреработен вид, защото на това място няма изградена и сепарираща инсталация. От "Движение 21" предупреждават, че всичко това създава реална опасност за живота и здравето на хората, животните и околната среда.