Образувалото се свлачище на част от стената на микроязовира в град Земен откъм въздушния откос е овладяно, съобщи БНР, позовавайки се на общината

Обявеното вчера 24-часово бедствено положение изтече и няма да бъде удължавано. Няма опасност за населението.

В момента водата в язовира е под нивото на свлачището и на 1.5 м. над санитарния минимум, съобщи кметът Димитър Сотиров, който макар и в болничен отпуск е в непрекъсната връзка със заместника си Димитър Боянов.

Самото свлачище е подхванато със скална маса от близката кариера и цялостното му укрепване предстои. Свличането на земна маса на част от стената откъм въздушния откос е било установено в четвъртък.

Частично бедствено положение обявиха в Земен заради язовира

Частично бедствено положение обявиха в Земен заради язовира

Има частично свличане на стената

През цялата нощ язовирът е бил наблюдаван, а вчера е започнало и допълнително източване на водата с хидромоторна помпа.

Микроязовирът остава под наблюдение. Той е общинска собственост и се използва за напояване. Разположен е върху 16 дка и е на разстояние 3 км от Земен. Според общинското ръководство причина за свлачището са поройните дъждове.