В Смолян министърът на правосъдието Миглена Тачева коментира, че има още неизказани неща по случая с отнемането на децата от баща им в Асеновград.

Според думите й, като министър на правосъдието е притеснително дали следва да продължава да бъде министър в държава, в която върховенството на закона и на едно съдебно решение се интерпретират по този начин.

Министърът на правосъдието Миглена Тачева и председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев присъстваха на тържественото откриване на новата сграда на Административен съд - Смолян.