Община Плевен ще кандидатства с три обекта по програмата за изграждане и реконструкция на учебни заведения. Целта е да се подобри материалната база за обучение в града, съобщи БНР.

Предвижда се по тази пограма до 2022 година да се изгради нова сграда на ОУ "Валери Петров". С построяването ѝ, учениците от три учебни заведения ще могат преминат на едносменен режим на обучение, тъй като сега има съвместяване на сгради.

Предвижда се още районът за изграждане на новата сграда на училището да е в близост до ОУ "Д-р Петър Берон" в жк "Сторгозия". Стойността възлиза на малко над 5 милиона лева. с ДДС.

Близо 1 400 000 лева са необходими за реконструкция на СУ "Стоян Заимов", най-голямото в жк. "Сторгозия".

Третото решение е за надстрояване и реконструкция на съществуващата училищна сграда на НУ "Христо Ботев" в Плевен. С надстрояването на втори етаж на сградата, учениците ще преминат на едносменен режим на обучение. Стойността възлиза на близо половин милион лева.