От дирекция "Инспекция по труда" във Варна са подали сигнал до прокуратурата за допуснато до работа непълнолетно лице без работодателя да е получил разрешение от инспекцията.

Оказва се, че 17-годишният младеж, който е работил за строителна фирма, дори не е имал сключен трудов договор.

По същия повод - наемане на работници без трудов договор е спряна работата на работната площадка на друг строителен обект, тъй като нарушението е повторно.

През януари инспекторите са проверили 166 предприятия с 8447 заети лица, съобщи Радио Варна.
Констатирани са общо 680 нарушения, дадени са 254 задължителни предписания за нарушения на трудовите правоотношения.

Съставени са 130 акта за установени административни нарушения, от които 19 са за допускане до работа на хора без трудов договор и по всички са издадени наказателни постановления.