Изграждат Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в Харманли, информира БНР.

Предвижда се центърът да бъде готов догодина. Той ще предоставя обучение, рехабилитация и терапия на 90 деца и младежи с увреждания, развитие на техните възможности и заложби, както и обучение на родителите им за работа с децата вкъщи.

Услугите ще бъдат целодневни и почасови.

От общината посочват, че за тази цел е ремонтирана и обновена стара детска градина с 438 373 лв. , отпуснати по ОП "Региони в растеж".

Бивша детска градина в Берковица става Център за деца с увреждания

Бивша детска градина в Берковица става Център за деца с увреждания

Центърът ще подпомага 30 деца за дневна грижа и 60 за консултации