Сградата на бившата детска градина №5 в Берковица става Дневен център за деца с увреждания, съобщи БНР.

Идеята е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез която да се предостави нов вид съпътстваща услуга в общността.

Центърът се прави за оказване на подкрепа на 30 деца за дневна грижа и 60 деца за консултации и техните семейства. В общината до сега такава услуга не е имало.

След ремонта и преустройството съществуващите помещения ще бъдат оборудвани. Оборудването включва достъпност на средата, включително и дворните пространства, обзавеждане и оборудване на помещенията в Дневния център.

Общата стойност на проекта е 425 хил. лв. Договорът за финансиране е сключен в края на 2017 г., а реализацията на ремонта е 24 месеца.