Има завишена концентрация на биогенните вещества във Варненското езеро, съобщава БНТ.

Това показват резултатите от взетите проби в района на авариралия тръбопровод, отвеждащ отпадните води на кварталите "Аспарухово" и "Галата" към пречиствателната станция.

Над нормата са също азотните и фосфорните съединения. Физико-химичните показатели са добри.

Пробите са взети от мястото на заустване на механично пречистените отпадъчни води на канално-помпената станция, както и от още една точка в района.

От РИОСВ-Варна посочват, че за нарушението ВиК операторът ще бъде санкциониран съгласно екологичното законодателство.

Аварията вече е отстранена.

Установиха нов теч на отпадни води във Варненския залив

Установиха нов теч на отпадни води във Варненския залив

Вероятна причина била неравният терен под временната тръба

Припомняме, тя стана на 25 януари. Това е поредният случай, при който тръбопроводът аварира и причинява замърсяване.

През март 2020 г. беше установено, че друга авария е причината за отпадните води във Варненското езеро.

Тогава институциите твърдяха, че замърсяването на водите са с неустановен източник.

След множество сигнали в социалните мрежи Окръжната прокуратура във Варна се зае да провери за замърсяване на Варненското езеро заради прекъснатия напорен тръбопровод.