Общинският съвет на Ловеч е приел вчера да освободи ресторантите и хотелите в града от плащането на такса тротоарно право, съобщи Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

Това е станало възможно, след като местното туристическо сдружение Мелта, което е една от 36-те регионални структури на БХРА е предприело активни действия за подпомагане на местния бизнес в трудната кризисна икономическа ситуация. От Мелта са внесли предложение в общинския съвет, подкрепено със становище и експертиза на асоциацията, за временно освобождаване от таксата.

Сред предложените мерки в подкрепа на бизнеса бяха още облекчаване на наемните отношения, осигуряване на възможност за подаване на коригиращи декларации за такса битови отпадъци, както и безлихвено плащане на данък сгради, туристически данък и такса битови отпадъци до 31.12.2021 г.

С активни действия на местните регионални структури на БХРА, подобни такива бяха възприети от редица общини в България, като София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Кърджали, Стара Загора, Русе, Велинград и други градове в България.