Общинските съветници в Ловеч на 24 юли 2021 г. взеха решение за подпомагане на заплащането на таксата за хранене на деца в задължително предучилищно образование за бюджетната 2021 г., съобщават от Община Ловеч.

Това стана с 29 гласа "За", и без гласове "Против" и "Въздържал се".

Реши се да се покрива на 100% със средствата от държавата получени за подпомагане на заплащане на дължими от родителите такса на деца в задължително предучилищно образование /4, 5 и 6-годишни/ от държавата от месец юли до края на бюджетната 2021 г.