В община Сатовча събират подписка за провеждането на референдум за отделяне и обособяване на общинско водно дружество, съобщи БНТ.

Целта на местните е да предотвратят планираното увеличение на цената на питейната вода в населеното място.

Общинските съветници са упълномощили кмета Арбен Мименов да представи исканията на жителите на Сатовча пред Комисията за енергийно и водно регулиране, Министерството на околната среда и водите и областния управител на Благоевград.