Бюрото по труда в Сливен отчете намаление на регистрираните безработни през 2018 г., информира БНР.

Общо регистрираните са били малко над 8 хиляди души, като намалението спрямо 2017 г. е с 1600.

Средногодишното равнище на безработицата в областта е 10,28%. По този показател Сливенска област се нарежда на 21-во място по безработица в страната.

Най-голяма безработица е отчетена в Котел -28,5%, а най-ниска в Нова Загора -5,7%.

От Бюрото по труда поясняват, че от тази година приемът на документи ще бъде облекчен. Отпада изискването при регистрация лицата да представят документи, удостоверяващи общ или служебен стаж, или осигурителен стаж.

Най-търсените специалисти и работници през изминалата година са били учители, шофьори, готвачи, камериерки, сервитьори, сезонни и общи работници.