Забулена сова в беда беше спасена в Сливен.

Птицата е била намерена в града от гражданин, който сигнализирал дирекцията на природен парк "Сините камъни".

Служителите на парка установили, че това е забулена сова (Tyto alba)*. Птицата е била омаломощена, след като се е блъскала в прозорец. След първоначален оглед не са били установени външни рани.

На совата е била оказана първа помощ. След като общото й състояние е било подобрено, служителите на парковата дирекция са я изпратили в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Специалистите от парковата дирекция посочват, че това не е първият получен сигнал за намерени диви животни в ДПП "Сините камъни". Често граждани сигнализират за намерени костенурки, защитени видове птици, а при студено време - и за бедстващи щъркели.

Експертите обръщат внимание на гражданите, че когато става въпрос за спасяване на бебета птици, трябва се има предвид, че не всеки случай се отнася за бедстващ екземпляр. В настоящия период малките на птиците се учат да летят самостоятелно и често падат от гнездата.

* Забулената сова (Tyto alba) е средно голяма нощна граблива птица. Оперението ѝ е много фино, предимно в пастелни цветове, с бяло було. Ловува нощем, след като напълно се стъмни.

Защитен вид, включен в Червената книга на Република България. Гнезди предимно в Югоизточна България, в хралупи на дървета, често и в изоставени постройки. Снася от 3 до 8 яйца през март-април, но при неблагоприятни условия отглежда само 1-2 малки.

Забулената сова се храни предимно с дребни гризачи затова е изключително полезна птица. Често се заселва в хамбари със зърно, където ловува голям брой мишки.