В Ямбол изграждат Кризисен център за предоставяне на социални услуги на деца и възрастни, станали жертва на насилие, съобщи БНР.

Проектът е финансиран със средства по Оперативна програма региони в растеж.

В кризисния център ще се работи както с деца, така и с възрастни, пострадали от насилие, станали жертва на трафик или друга форма на експлоатация.

Стойността на проекта е близо 706 000 лева, като 600 000 лева са осигурени по програма "Региони в растеж". 106 000 лева са от Държавния бюджет.

Центърът ще бъде изграден по всички изисквания за достъпна екологична среда, се посочва в проектното предложение.