Част от ремонта на язовир "Рогозен 1" е компрометиран от валежите. Засегнат е главно преливникът, съобщи регионалният министър Николай Нанков. Според него, към момента не може да се даде оценка на щетите. Предстои да се направи опис, който трябва да приключи максимално бързо, коментира той.

Уверението на фирмата изпълнител - "Транспортно строителство и възстановяване" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е, че щетите ще останат за нейна сметка.

За язовир "Бързина" регионалният министър и кмета на Хайредин са уточнили, че е необходимо максимално бързо да се възложи на инженеринг ремонта на язовира. За него има осигурени около 1 млн. лв. от Министерския съвет.

Трябва да решим и проблема с Борован, където говорим за каскадно разположени общински язовири. Започнахме отдолу нагоре, защото това бяха най-компрометираните и най-проблемните съоръжения, но все пак трябва да оправим горното течение на каскадата, каза той.

Регионалният министър е доволен от това, че вече са в сила промените в Закона за водите.

Припомняме, с тези промени собствениците на язовири трябва да възложат поддръжката им на нов Държавен фонд, който се грижи за поддръжката им срещу съответно отчисление.

Ще търсим съдействие от областния управител и при необходимост - от министъра на икономиката Емил Караниколов, за язовирите, при чието управление кметовете срещат трудности, заяви Нанков. Министерството на икономиката ще може не само да ги управлява, но чрез държавното предприятие към него ще може да ги ремонтира в авариен режим, допълни той.

По думите на регионалния министър ще бъдат отпуснати пари, така че от добрата воля на Община Борован, кмета и общинския съвет зависи максимално бързо да предприемат действия по предаване (на собствеността - б.р.), за да може след това да се изпълнят аварийно-възстановителни работи по тези язовири, така че да се реши в цялост проблемът с течението на река Скът. Принципал на съоръженията в момента е общинският съвет. Ако общината не ги предаде на Министерството на икономиката, но продължава да не ги стопанисва добре, могат да бъдат наложени санкции, каза още Николай Нанков.

Министърът посочи, че с ръководството на Община Мизия е коментирана темата с притеснения на хората за хигиената и извършване на дезинфекция в града. С кмета очертахме план от мерки. Колегите от Регионалната здравна инспекция са на разположение. Проблем с водата няма, качеството е в необходимите норми, няма заливане на помпената станция, допълни Нанков.

Относно осигуряването на нов пътен вариант между село Крушовица и Липница, министърът смята, че това би решило част от проблема със сблъскването на водните течения на река Скът и каскадните язовири от река Хайредин. Това ще даде дълготраен ефект върху цялата ситуация с бъдещи наводнения в региона, допълни регионалният министър.