Собствениците на ловни кучета във Варна вече ще плащат годишна такса от 24 лева. От такса ще бъдат освободени стопаните на кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, отглеждани в регистриран животновъден обект, съобщиха от община Варна.

Промените са в общинската наредба за местните такси и цени на услуги, които бяха одобрени от членовете на ВрК "Правна" към Общински съвет - Варна. Измененията се налагат заради поправки в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Окончателното решение за промяната ще бъде взето от местния парламент.

Годишната такса за ловни кучета във Варна е в размер на 24 лева. За кучета, постоянно пребиваващи в населените места извън Варна - кметства Тополи, Каменар, Казашко, Константиново, Звездица, се заплаща 50 %, или 12 лв.

Освободени от такса остават собствениците на кучета на инвалиди, служебни кучета в организации на бюджетна издръжка, както и кастрирани четириноги. Стопаните на кучета, използвани за опитни цели и от Българския червен кръст, също няма да плащат налог.

На заседанието на общинската правна комисия в морската столица бяха приети промени и в Наредбата за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в Община Варна. За откриване на пенсионерски клуб на територията на петте районни администрации - "Одесос", "Младост", "Приморски", "Владислав Варненчик" и "Аспарухово", ще трябва да има поне 50 желаещи пенсионери. За петте села в общината минималният брой е 30 души от третата възраст.

Съгласно промените средствата за поддръжката на клубовете - осветление, отопление, вода, ремонти, обзавеждане и оборудване, ще се определят съобразно финансовите възможности на общината. Също така при откриване на нов клуб в решението на Общинския съвет изрично ще се посочва адресът на мястото, на което пенсионерите ще се събират и ще организират различни дейности.
На територията на община Варна от 1999 г. до сега са разкрити 23 пенсионерски клуба.