Не са отчетени превишени нива на замърсяване на атмосферния въздух в столицата след пожара, който възникна на булевард "Цариградско шосе". Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в София.

Във връзка с възникналия пожар в цех за пластмасови тръби в района на "Цариградско шосе" е извършено обследване с уред - газанализатор за аварийни ситуации (Gasmet DX 4040).

Пламна цех за пластмасови тръби в София

Пламна цех за пластмасови тръби в София

Няма пострадали

Резултатите показват, че моментните стойности на показателите на качеството на атмосферния въздух (КАВ), измерени в непосредствена близост до площадката за производство на пластмасови тръби към "Хидросъоръжения" ООД, не са отчели опасни нива на вредни вещества в атмосферния въздух.
Към момента на измерването концентрациите са били под границите на откриване, уверяват от РИОСВ - София.