Акция по премахване на стари и амортизирани автомобили от улиците и тротоарите в Бургас, стартира днес.

Тя е във връзка с действащата Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Общината.

Собствениците на стари коли имат 14-дневен срок, в който трябва доброволно да преместят автомобила си. Ако не го сторят ще им бъдат налагани глоби, а колите им - премахвани принудително.

„Татра" от 1970 година бе първият автомобил, който бе репатриран днес. Това може да се случи със всеки автомобил, който няма регистрационни номера, не са преминали задължителен технически преглед през последните 2 години и да са излезли от движение.

Община Бургас даде достатъчно голям аванс от време на собствениците сами да преместят старите си автомобили, гниещи по улици, тротоари и паркинги, оттук нататък мерките стават крути, съобщават от пресцентъра на институцията.

Общинските екоинспектори са поставили специални стикери на 162 таратайки и продължават да маркират други.

Гражданите, които забележат, че автомобилът им е белязан, са длъжни да го преместят в срок от две седмици или да го предадат за скрап.

До момента доброволно са преместени близо 55 автомобила. Техните собственици няма да бъдат глобявани, за дългия престой на изоставените автомобили.

Собствениците, които не са спазили 14 дневния срок ще бъдат глобявани, като ще им бъде съставен акт и наказателно постановление под формата на глоба от 50 до 500 лева.

След репатриране, съответния автомобил ще престои 3 месеца на общински площадки за разкомплектоване. Ако в този период собственикът потърси возилото, може да го получи срещу заплащане на такса за репатрирането и престоя му.

Ако никой не ги потърси, автомобилите биват разфасовани, а частите им остават за фирмата. Сигнали за излезли от употреба МПС общинските екоинспектори приемат на телефон 84 38 91 или в дирекция „Опазване на околната среда".