Агенция "Пътна инфраструктура" и Консорциум "КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС" ДЗЗД подписаха договор за 24-часов мониторинг.

Името на договора е: "Проактивен мониторинг и експлоатационна поддръжка и надграждане с нови функционалности на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)".

С документа се цели осигуряване на непрекъснат 24-часов мониторинг, анализ за работата на електронната система и текущото й натоварване. Договорът с приложенията към него е публикуван в Портала за електронни обществени поръчки - https://app.eop.bg/today/69687 и е изпратен в Агенцията по обществени поръчки.

С този договор се обезпечава експлоатацията на електронната система за пътни такси с функционалностите, с които е изградена. Очаква се да има постоянно поддържане и непрекъснат денонощен мониторинг на всичките й параметри, реакция преди възникването на евентуален технически проблем и превантивното му разрешаване в максимално кратък срок.

Досега техническите проблеми се оправяха от IT експертите в Националното тол управление, които ще продължат да го осъществяват, но въз основа на подписания договор работата им ще бъде подпомогната от IT експерти на "КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС", пишат от АПИ.

По подобен начин се поддържа тол системата в Чехия, а преди години е оперирана и системата в Германия.