Пет града в страната са със замърсен въздух. Данните публикува на сайта си Изпълнителната агенция по околна среда и водите, като данните засичат изминалото едно денонощие.

С най-замърсен въздух са били Видин, Перник, Плевен, Пловдив и София.

Стойностите на измерени фини прахови частици са между 1,06 и 1,2 пъти над средноденонощната норма, като най-високи са в центъра на Перник.