26 милиона лева заем ще тегли ВиК-Шумен, съобщава БНР.

Това беше решено на Общото събрание на водното дружество.

Парите са за съфинансиране на дейностите по големия европейски проект за подобряване на водния сектор в Шумен по оперативна програма "Околна среда", който е за над 125 милиона лева.

Предвижда се да бъдат изградени пречиствателна станция за питейни води и довеждащ водопровод от язовир "Тича". Предвидени са и ремонти на помпени станции в Шумен и Нови пазар.

Управителят на ВиК-Шумен Жанета Панайотова заяви, че 56% от съдружниците във водното дружество са дали съгласие за теглене на заема.

"Фонд "Флаг" е финансиращата организация.

Тя обясни, че единият кредит е в размер на 12.1 милиона лева. Има и една кредитна линия за възстановимия данък по ДДС. За ДДС водното дружество ще ползва 14 милиона лева.

Панайотова посочи, че сумите ще бъдат усвоявани на траншове, за да може дружеството да се издължи пред НАП.

Решено е да бъде взето и вътрешно финансиране от 5 милиона лева от Българския ВиК холдинг за погасяване на просрочени сметки на водното дружество, както и на задължения по дългогодишен съдебен спор с търговска фирма.