В момента Министерство на труда и социалната политика провежда информационни дни за представяне на процедурата "Умения" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, които ви представихме в интервюто на Надежда Динева със заместник-министър Зорница Русинова. Разговорът тогава продължи и за така важната процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" на ОП "Развитие на човешките ресурси".

Известен е проблемът с големия брой възрастни хора по малките населени места. С какво проектът Патронажна грижа може да им бъде в услуга?
България е една от страните с тежка демографска картина и доста негативни тенденции, тъй като имаме наистина застаряващо население. Това е тенденция за цяла Европа. Над 20% е населението над 65-годишна възраст. Голяма част от хората, които живеят в малките населени места, и хора с увреждания имат нужда от почти ежедневна подкрепа в дома, за да могат самостоятелно да се справят с ежедневното. С годините сме развили множество социални услуги през общините и през частни доставчици, но пътят оттук нататък е да развием така наречените интегрирани здравно-социални услуги. Много често възрастни или хора с увреждания, които живеят в малките населени места, дори в големите градове имат нужда от медицинско лице, което да ги посети, да погледне дали правилно са изпълнили рецептата, дали си пият лекарствата, много често има нужда от някаква манипулация. Създаването на такъв тип здравно-социални грижи считаме, че ще подпомогнат много хора, които живеят самотно или не могат дори сами да се обслужат и да излязат от вкъщи. Има хора, които имат нужда да бъдат придружени до болницата.

Този тип услуги надграждат всички усилия, които сме направили. Отдели сме 47 млн. лева за програмата за патронажна грижа. Тя е насочена към всички общини в България. Надяваме се минимум 17 000 човека да ползват тази услуга. За момента това, което виждаме в проектите, които вече са подадени, е, че независимо от индикативните бройки и разпределение коя община колко потребители може да обслужи с финансирането, което ние предоставяме - виждаме, че повечето общини предлагат да обслужват много повече хора. Целта е максимум до два часа на ден да се предоставят здравни и социални услуги в дома средномесечно. Ако се налага повече от два часа, тогава специалистите в здравеопазването казват, че човекът трябва да бъде настанен в болница. Проектът трябва да стартира тази пролет и да създадем толкова важна и необходима за обществото ни услуга.

Голям проблем често се оказва липсата на старчески домове, включително и за възрастни хора, които се нуждаят от медицинска грижа. Какви мерки предвижда МТСП в тази посока?
Патронажната грижа е един от механизмите, с които можем да подкрепим млади семейства , които трудно могат да се грижат за родителите си, в повечето случаи те са далеч. Патронажната грижа и услугите като домашен асистент целят превенцията на настаняване в домове. Същевременно в България стартира тежка реформа в социалната сфера, това е реформата на социалните домове за възрастни хора, като през този етап до 2023 година с изграждането на 162 нови услуги планираме да затворим на първи етап домовете, които са в най-тежко състояние - за хора с увреждания, с деменция, с психически отклонения и лека-полека да започнем да реформираме всички останали домове за възрастни хора.

Можете ли да обясните защо проектите за Патронажна грижа от една страна е пилотен, а от друга не?
Проектите за патронажна грижа са пилотни, защото са нови. Такъв тип услуги не сме изпълнявали до момента с такъв мащаб на територията на цялата страна. Тук има смесване на здравната услуга със социалната работа. Заедно с Министерство на здравеопазването правихме методологията как да се изпълнява тази услуга, като той е органът, който ще издаде наредба, както и е орган, който ще контролира дали общините изпълняват качествено услугата.

С подкрепата на българо-швейцарската програма в общините Криводол, Оряхово, Враца и Бяла бяха създадени такъв тип патронаж, както и центрове, които обслужват хора, които са самотноживеещи, хора с увреждания. Стъпвайки на тези четири пилотни общини, изградихме тази програма вече на национално ниво. Вярвам, че с приемането на новия закон за социалните слуги, където ясно регламентираме интегрираните услуги, ще можем да гарантираме и това, че след като приключат тези проекти, ще има устойчивост на тази дейност.