Водата от язовир "Тича" да не се ползва за пиене и готвене. Това препоръча Регионалната здравна инспекция в Шумен.

Препоръката е за населените места, водоснабдявани от язовира - Шумен, Велики Преслав и селата Дивич, Панайот Волов и Белокопитово.

Причината е, че при проведените днес лабораторни изследвания е установено завишаване над обичайното на стойностите на показател "мътност" в питейната вода на Шумен.

В пунктовете, от които е взета водата е отчетено наличие на остатъчен свободен хлор, което съответства на нормативните изисквания.

Заради обилните валежи през последните дни в язовир "Тича" са постъпили допълнително 15 милиона кубически метра вода, което е довело до увеличаване на водното количество в язовира до 148 милиона куб.м.

От ВиК-Шумен обясняват, че това е повлияло и на показателя за мътност на суровата вода, постъпваща от водоема.