Водата във варненските села Дъбравино, Казашка река, Садово и Червенци не е препоръчителна за битови нужди, съобщава БНТ. Нарушени са микробиологичните показатели, като ВиК Варна са предприели мерки за профилактика и почистване на водоемите, както и дезинфекция на водата.

"То информацията е от петък... събота и неделя хората - никой не е поискал водоноска", коментира Севдалина Димитрова, кмет на село Садово, община Аврен.

Според здравни инспектори, замърсяването се дължи на високи подпочвени води, валежи и неефективна дезинфекция на водоемите.

"Там имат недостиг на питейна вода, там не може да се хлорира автоматично с хлоратори, хлорира се ръчно с дозатори в самите водоеми и при спирането и пускането вероятно е станала аномалия за спиране на това ръчно дозиране", допълва инж. Дора Славчева, ръководител на лабораторно изпитателния комплекс на ВиК-Варна.

ВиК съобщава, че след предприети мерки, водата е годна за пиене, но е добре да се изчака до 15 септември, когато ще са готови резултатите от последните анализи.