Остатъчен хлор е бил открит в централните водоизточници на търговищките села Ловец и Разделци.

Това са показали резултатите от изследванията на Регионалната здравна инспекция в Търговище.

Водата в тези села не отговаря на санитарните изисквания и по показателя мирис.
Отклонения в съдържанието на нитрати има в селата Давидово, Ралица, Звезда, Пресяк, Буйново и Твърдинци.

Наднормено съдържание на микроорганизми има питейната вода в селата Царевци, Гагово, Семерци, Ястребино и Рътлина, както и в Старчище, Лиляк и Плъстина.