Водите на река Струма край язовир Пчелина текат в синьо. От години жителите на село Жабляно недоволстват, че реката придобива странен цвят и мирише на сяра, през няколко месеца, съобщава БТВ.

Според местни жители ВЕЦ при язовир Пчелина е причината за дадената ситуация. РИОСВ коментира, че водната централа изсмуква от дъното на язовира вода, богата на сяра и я връща обратно в горните слоеве на водоема.

"Този синьо-зелен цвят се дължи на така наречения цъфтеж на водата, на процеса трификация, което постъпва при голямо съдържание на азот и фосфор и развитие на микроорганизи", обяснява Людмила Халачева от РИОСВ Перник.

Водорасли в река Струма не се забелязват, коментират наблюдатели и допълват, че миризмата на сероводород е изключително силна. Собствениците на ВЕЦ отричат проблема с реката да е потяхна вина. Обясняват, че водата, която се излива в язовира е със свойствата на питейна, но местните не вярват.