Започна ремонтът на 1,7 км от Източния обходен път на гр. Ямбол - от кръстовището с ул. "Търговска" до бул. "Крайречен", както и отсечка от булеварда, които съвпадат с трасето на републикански път III-5305 Ямбол - Веселиново. Това съобщи АПИ.

Ремонтните дейности са на стойност 1 485 700,24 лв. с ДДС и се изпълняват по договор за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Ямбол.

Въведена е времена организация на движението в участъка от ул. "Търговска" до бул. "Крайречен", където ще бъде извършен ремонт на пътната настилка и подмяна на бордюрите.

На ремонтирания през 2018 г. участък от Източния обходен път в близост дож. к. "Георги Бенковски" ще бъде изградена канавка за отвеждане на повърхностните води и ремонтните дейности няма да засягат движението.

Подменят водопроводната мрежа в три ямболски села

Подменят водопроводната мрежа в три ямболски села

С проект за 6 млн. лева