Всички общински услуги са достъпни по електронен път. Това става ясно от Държавна агенция "Електронно управление". Гражданите могат да ги използват през портала за достъп до електронни административни услуги - https://egov.bg.

Всички общински администрации са присъединени към единния модел за заявяване, заплащане и получаване на електронни административни услуги.

От агенцията припомнят, че във всяка община в страната, може да бъде заявена и платена всяка една общинска услуга. Необходимо е гражданите да имат персонален профил в "Моето пространство" на портала egov.bg и квалифициран електронен подпис. Услугите могат да бъдат заявени както с физически, така и с мобилен електронен подпис.