В язовир "Дяково" към момента има близо 29 млн. куб. метра вода, което е достатъчно за нуждите за питейно-битово водоснабдяване, за промишлеността и за напояване в следващите 2 години. Това съобщи министърът на околната среда и водите Емил Димитров след като вчера посети водоема.

Той отбеляза, че благодарение на предприетите от МОСВ през месец февруари мерки за ограничаване на разходите от язовира и спиране на нерегламентираните отклонения на водни количества, язовирът към момента е достигнал ниво, каквото не е имал от 25 години насам.

Намаляват водата за питейни нужди от язовирите "Камчия" и "Тича"

Намаляват водата за питейни нужди от язовирите "Камчия" и "Тича"

Под 50% са пълни четири язовира