Осем акта и два фиша са съставени при съвместните проверки от РИОСВ - София, Столична община и СДВР за контрол върху горенето на отпадъчни материали, съобщиха от общината. Това е резултатът от двудневни проверки.

Инспекциите са за контрол върху горенето на отпадъчни материали, които замърсяват въздуха в София. Проверени са общо 8 обекта, в това число 4 автосервиза и 4 площадки за събиране на отпадъци.

Полиция и еколози проверяват кой замърсява въздуха в София

Полиция и еколози проверяват кой замърсява въздуха в София

Инспектират и сервизите за ремонт на автомобили, за използване на отработени масла за отоплени

Най-драстичното нарушение е констатирано в автосервиз. Там нерегламентирано се изгарят отработени масла, които представляват опасни отпадъци. На дружеството е съставен акт. Санкцията може да е от 10 000 до 50 000 лв.
При другите три автосервиза е установено, че не притежават работни листа за класификация на отпадъците, за което се предвижда глоба в размер от 5000 до 15 000 лв.

При проверените 4 площадки за събиране на отпадъци също са открити нарушения. При две от проверките е установено, че на площадката незаконно се съхраняват отпадъци от черни и цветни метали и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Предвидената санкция е в размер от 15 000 до 50 000 лв.

При проверка на друг пункт за събиране на отпадъци е установено изгаряне на пластмаси и кабели, които са неопасни отпадъци. Предвидената за подобно нарушение санкция е в размер от 1400 до 4000 лв.

Съставен е и акт за неводене на отчетност на количествата приемани и предавани отпадъци, както и два фиша за замърсяване около пунктовете.