Сигнали на граждани до националния омбудсман Диана Ковачева говорят за фактурирани значително по-високи сметки за април месец в сравнение със зимните месеци декември 2022 и януари 2023 г.

Затова и омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния министър на енергетиката Росен Христов и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, в която иска извънредна проверка на "Топлофикация София" ЕАД заради необосновано високите сметки за парно, получени от столичани с прогнозно потребление през м. април.

Ковачева обръща внимание, че "Топлофикация София" е публикувала на сайта си на 9 май 2023 г. данни за размера на произведената и подадена топлинна енергия за м. април 2023 г. Данните показват, че количеството произведена топлинна енергия за м. април т.г., в размер на 353 370 MWh, е най-ниското количество от началото на годината досега. За сравнение, данните за м. януари 2023 г. показват произведени 551 838 MWh, за м. февруари 2023 г. - 528 684 MWh, за м. март - 440 128 MWh.

При тези данни е съвсем разбираемо очакването на всички битови клиенти на столичната топлофикация - прогнозните сметки за м. април да бъдат най-ниските от началото на годината.

Гражданите искат по-ефективен контрол от страна на компетентните държавни институции, с цел установяване на причините за формирането на неочаквано високите сметки, и в случай че бъдат установени грешки или нарушения - те да бъдат коригирани, заявява омбудсманът.

Въпреки че Диана Ковачева отчита по-дългия период, в който е подавано парно заради ниските температури тази година, както и значително по-високите цени на топлинната енергия за битовите клиенти в столицата в сравнение със същия период на 2022 г., тя обръща внимание на това, че потребителите нямат възможност сами да извършат проверка дали топлофикационното дружество изпълнява всички свои задължения във връзка с правилното определяне на термохидравличните режими за постигане на минимални разходи при производството и преноса на топлинна енергия до сградните инсталации, както и относно температурните режими, техническото състояние, настройката и управлението на абонатните станции, които осигуряват централното топлоснабдяване на съответните сгради - етажна собственост, пише омбудсманът.

От "Топлофикация София" ЕАД по-късно през деня излязоха с официална позиция, която представяме без редакторска намеса:

В отговор на разпространеното днес по-рано твърдение на националния омбудсман Диана Ковачева Топлофикация София категорично заявява, че при определяне стойността на месечните фактури през целия отоплителен сезон се ръководи единствено от действащата нормативна уредба и по конкретно Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради в режим на етажна собственост, която е Приложение към чл. 61, ал. 1 от Наредба за топлоснабдяването.

Разпространеното твърдение говори за непознаване на цитираната нормативна уредба и дава възможност за спекулации по чувствителна за обществото ни тема. Отговори на въпросите, които се повдигат са дадени в Протокол №8/15.01.2021 г. от заседание на КЕВР във връзка с извънредна проверка на "Топлофикация София" ЕАД по повод "клиентски жалби за завишени сметки през месец ноември 2020 г."

Топлофикация София, както досега ще окаже пълно съдействие в случай на проверка от контролните органи и Министерство на енергетиката.