Със специална наредба местният парламент на Велинград регламентира реда за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на общината, съобщава пазардишкото електронно издание PA media.

За целта се създава регистър, в който задължително трябва да се вписва всеки домашен любимец, навършил 3 месеца, или, ако е новопридобит - в седемдневен срок.

Нарушителите ги очаква глоба от 10 лв. плюс сумата, която се дължи за пропуснатите месеци.

Безстопанствените кучета ще бъдат залавяни и настанявани временно в приюта на общината.

Ако погрешка домашно куче бъде заловено и настанено във временния приют, собственикът му може да си го получи обратно срещу представяне на ветеринарно-медицинския паспорт и глоба от 30 лв., както и да плати разходите по престоя на любимеца си там.

В Наредбата е предвидено, че не се разрешава продажбата и притежанието на кучета на лица под 18-годишна възраст без съласието на родителя. При нарушения, собственикът на кучето ще бъде глобен с 30 лв.

Злонрави кучета, които с поведението си представляват заплаха за здравето и живота на хората, ще бъдат изземвани и настанявани във временния приют.

Там ще бъдат отвеждани и такива без идентификационен медальон и които не са регистрани в общинския регистър.

При ухапване или нараняване на хора на собственика на кучето се налага глоба в размер на 50 лв.