Надвишена концентрация на нитрати в питейната вода на три села в община Ловеч е установена. Това са селата Дойренци, Дренов и Владиня.

Водата от водопроводната мрежа на тези села е препоръчително да не се консумира, а за деца до 3 годишна възраст - задължително да не бъде консумирана, съобщава от общината и се позовават на предупреждението на ВиК - Ловеч.

Проби от РЗИ са взети два пъти. Да 20 юли е установено надвишение на съдържанието на нитратите от, съответно, 62.2 мг/л, 71.2 мг/л и 51.2 мг/л. Максималната стойност съгласно Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, е 50 мг/л.

Община Ловеч обръща внимание на земеделските производители да спазват добра земеделска практика и ограничават наторяването с изкуствени торове около водоизточниците.

Водата ще продължи да бъде наблюдавана и изследвана.