Забранява се движението по пътя Девин-Кричим.

Ограничението е за всички превозни средства и е в сила от днес до 22 ноември за времевия интервал от 8.00 до 17.00 часа и ще важи за отсечката от област Смолян до Кричим.

Причината за мярката е полагането на нова настилка.

Обходният маршрут е Девин - Смолян - Асеновград - Пловдив.