Задържаха 70 ловни трофея в Софийско за седмица.

Иззетите трофеи са от благороден елен, елен лопатар, муфлон, сръндак, дива свиня, дива коза, кожи от вълк и дива котка. Лицата, които са ги съхранявали не са представили документи за регистрация в съответното горско стопанство или такива, които доказват законния им произход.

На нарушителите са съставени актове по Закона за лова и опазване на дивеча за незаконно съхранение на ловни трофеи.

Общо пет трофея от благороден елен, по един от елен лопатар и муфлон, 55 от сръндак, 4 от дива свиня, 2 глави с рога от дива коза, отлети от синтетичен материал, както и две кожи от вълк и дива котка са конфискувани в РДГ - София.

За периода от 4 до 10 март горските инспектори от Регионалната дирекция са извършили над 150 проверки, при които са съставени три акта по Закона за горите за съхранение на дърва за огрев без марка и превозен билет. 4 кубика немаркирана дървесина е задържана в имот в с. Радотина.