Селата Мързян и Фабрика в община Златоград се закриват. Това става, след като Министерският съвет одобри административно-териториална промяна в общината.

Предложението за закриването на двете населени места е дошло от кмета на общината след решение на Общинския съвет в Златоград, съобщават от "Дондуков 1".

Селата Мързян и Фабрика не отговаряли на предвидените в Закона за административно-териториално устройство изисквания за наличие на постоянно население.

Село Мързян нямало самостоятелно землище. Замлището на село Фабрика пък щяло да бъде присъединено към това на съседното село Цацаровци, допълват от "Дондуков 1".