Отговорност на общините като възложители е да предприемат всички необходими действия по отношение контрола на качеството на обновителните дейности. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова в Перник.

Тя провери как се изпълняват дейностите по Националната програма за саниране, извършвани по четири блока в Перник и на една сграда в Бобов дол. Заедно със заместник-кмета на Община Перник инж. Владислав Караилиев, тя се срещна с председателите на сдруженията на собствениците на жилищните блокове в Перник, както и с проектанти, изпълнители и надзорници на строително-монтажните работи по обектите.

В Бобов дол министър Крумова посети саниран блок заедно с кмета на града адв. Елза Величкова. В отговор на подадени сигнали, Крумова пожела да се увери, как протичат дейностите по саниране. Също така и дали са отстранени щетите от некачествено извършвани строително-монтажни дейности там, констатирани живущите.

До седмица ремонтират протеклата сграда в Мездра

До седмица ремонтират протеклата сграда в Мездра

Лично зам.-министър Крумова инспектира на място обекта

Малина Крумова напомни, че при установяване на щети от некачествено изпълнение или влагани материали, изпълнителите са длъжни да покрият щетите за сметка на гаранциите по сключените договори.

"Активната гражданска позиция съществено допринася за контрола на качеството", коментира тя. В обръщение към собственици, Крумова апелира да продължават в същия дух, да следят изпълнението и да подават сигнали, ако преценят, че има необходимост, за да бъде свършена работата качествено.

След извършените проверки тя констатира, че общините са предприели всички необходими действия като възложители, за да бъдат отстранени установените некачествени действия по блоковете в процес на саниране.

Живущите в блокове, при които санирането е приключило, отбелязват положителния ефект от промените.

"Това е и целта на програмата, но е отговорност на собствениците оттук нататък да се грижат за облагородената собственост и да я поддържат в добър вид", допълва заместник-министърът.