Започна строежът на водния цикъл на Добрич. Проектът е от голяма важност за града, тъй като ще реши дългогодишните проблеми с остарялата ВиК мрежа на Добрич.

Инвестицията в изграждането на новия воден цикъл възлиза на 114,9 млн. лв. Като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" по проекта ще постъпят 86,2 млн. лв.

На откриването на строежа присъства министърът на околната среда и водите Нено Димов. Според него реализирането на проекта значително ще намали течовете в мрежата, които понякога достигали до 86%, и ще подобри пречистването на отпадъчните води, за което настоява и Европейската комисия. По думите на Ненов съоръжението ще обслужва 92 498 души.

В проекта се предвижда изграждането на биологично стъпало с пречистване на азот и фосфор, което ще предотврати замърсяването на река Добричка.

Предстои и рехабилитацията на близо 80 км водопроводи, които са полагани в периода от 1950 - 1970 г. Това може да доведе до неудобството на много от жителите на града.