Поетапна обработка на зелените площи срещу кърлежи, комари и гризачи започва в Столична община. Кампанията се движи от дирекция "Зелена система".

Обработката ще се провежда по график и ще обхване общинските зелени площи на територията на цялата община. При постъпили сигнали от граждани, може да се направи и допълнителна обработка на общински зелени площи.

Предстоящите за непосредствено третиране терени ще се обозначават от фирмите - изпълнители с информационни табели, в които е посочен вида обработка, вкл. използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

От Столична община припомнят, че задължителните годишни обработки са:

  • - трикратна обработка срещу комари, в т.ч. 1 ларвицидни през м. март-април, и при необходимост допълнителни ларвицидни през април-май и 2 имагоцидни - юни-юли, август - септември;
  • - двукратна обработка срещу кърлежи през м. април-май и август-септември;
  • - еднократна обработка срещу бълхи през м. юни-юли;
  • - двукратна обработка срещу гризачи през м. март-април и септември-октомври.

График за изпълнение на обработките се публикува на официалната страница на Столична община и на видно място в районната администрация. Графиците са валидни при благоприятни климатични условия за всички обработки и при ниско (окосена) трева за кърлежите и бълхите.

Обработките се извършват рано сутрин до 10.00 часа, а срещу комари късно вечерта след 20.00 часа.

Контролът ще се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.