Във връзка с постъпило в "Национална електрическа компания" ЕАД писмо от кмета на град Кричим Атанас Калчев с искане, свързано с ежегодното почистване на река Въча, е променен графикът на водноелектрически централи "Въча " 1, "Въча" 2 и "Кричим".

Измененията са предприети след съгласуване с Министерството на околната среда и водите и получено разрешение за намаляване на водните количества в реката. Изменен е и месечният график на работа на трите ВЕЦ - "Въча" 1, "Въча" 2 и "Кричим", собственост на НЕК ЕАД, за периода от 18-ти до 22-ри септември 2017г.

НЕК ЕАД има готовност да възстанови работата на централите в случай че почистването на коритото на р. Въча приключи по-рано от първоначално предвидения срок.