Доброволци - служители на ЧЕЗ и жители на Район "Възраждане" засаждат 64 иглолистни и широколистни дървета в парк "Възраждане".

Третото събитие от We Do Green - инициатива на "ЧЕЗ Електро България" АД ще се състои на 10 ноември от 11:00 часа.

В рамките на тази инициатива, вече са засадени над 1 800 дървета.

Район "Възраждане" се присъединява към We Do Green с инициативата "Възраждаме зелените детски мечти".

Кметът на района Савина Савова и общинският съветник Борислав Борисов също ще участват в засаждането на новите дървета.