Преустановява се работата на Автопазара в Стара Загора. 

Заповед за това е издадена от кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров и тя е в сила за периода от 27 март до 3 април.

Уведомена е и Регионалната здравна инспекция на Стара Загора.

Препис от Заповедта е връчен на заместник-кмета с ресор "Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности", секретаря на Общинска администрация и началника на звено "Общински пазари" за сведение и изпълнение, както и на директора на РЗИ Стара Загора и областния управител - за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на заместник-кмета по ОССОСД и секретаря на Община Стара Загора.