Заводът за дървообработка "Кроношпан" в Бургас ще бъде санкциониран отново, заради причинено замърсяване на околната среда с дървесен прах и стърготини, съобщи БНР.

Припомняме, в началото на тази година предприятието беше глобено с 40 хиляди лева за това, че вследствие на дейността си заводът изхвърля по-голямо количество вредни емисии във въздуха.

На завода "Кроношпан" са извършени три извънредни контролни проверки от Бургаската екоинспекция. Съставени са два акта.

Според директора на институцията Донка Атанасова е установено, че на производствената площадка на завода има запрашаване. Атанасова допълни, че това е нарушение на условията от комплексното разрешително, за което на оператора на завода са съставени два акта.

Този тип нарушения предвижда налагането на имуществена санкция, която санкцията е до половин милион лева.

Според търговският директор на завода Николай Банков причината за появата на прахови частици във въздуха край Кроношпан е пренареждането на склад за дървесина на открито. Към момента са предприети действия за почистването на тези частици, ситуацията вече е овладяна, допълни той.