Шест стъпки, с които въздухът в Стара Загора да стане по-чист предлагат местни еколози. "Зелените в Стара Загора обръщаме внимание, че въздухът в нашия град редовно е нездравословен за дишане. Това скъсява живота ни и увеличава хроничните болести. Предлагаме конкретни мерки как да подобрим ситуацията", пишат местни еколози.

Всяка година България губи населението на един средно голям град като Гоце Делчев или Карнобат заради мръсния въздух, който дишаме. Въздух, който вече може не само да се види и помирише, но и да се пипне, пишат еколози.

Според официалните данни на Световната здравна организация, България е на второ място по смъртност от мръсен въздух. В Стара Загора максималната норма за фини прахови частици се надвишава в повече от 51 дена годишно, при максимално допустими 35.

За цяла България, над 18 хиляди души умират всяка година от болести, свързани със замърсения въздух, а поне три пъти повече са тези с хронични заболявания и нарушена трудоспособност. Според данни на международни здравни организации мръсният въздух е и една от причините българите да живеем 6.5 години по-малко от останалите европейци.

Зелените обещават постоянен натиск върху институциите, за да се промени тази негативна тенденция. Те припомнят основните причини за по-мръсен въздух - отопление на твърдо гориво, стари автомобили.

Въпреки че наскоро ЕС прие нови, значително по-строги изисквания за качеството на атмосферния въздух, които ще станат задължителни и за България след 2018 г., страната ни все още не е покрила дори и сегашните, значително по-занижени норми. Няма и последователен план как това да се промени в обозримо бъдеще, обясняват еколозите.

Мнението на Зелените е, че има бързи, лесно изпълними и евтини мерки, които могат да подобрят съществено ситуацията с мръсния въздух веднага, стига да има съответната политическа воля за това. Затова и продължаваме да настояваме за изпълнение най-малко на следното:

Замяна на социалните помощи за отопление с твърдо гориво с такива за по-екологични източници на отопление (напр. ток, газ, парно).

Данъчни стимули за ограничаване консумацията на твърдо гориво, особено в големите градове (напр. по-висок данък "сгради", съответно отстъпки при преминаване на по-екологично отопление).

Драстично ограничение на дизеловите автомобили над определена възраст чрез промяна на местните данъци върху МПС ("замърсителят да плаща повече"), както и чрез спиране от движение на автомобилите без катализатори.

Превръщането на обществения и велосипедния транспорт в по-привлекателни и изгодни алтернативи за придвижване от автомобила чрез увеличаване на бързината на придвижване с тях, обновяване на подвижния състав с екологични возила, атрактивна ценова политика, съответно по-голям контрол и цена за паркиране на автомобили.

Преразглеждане на общинските договори за почистване с цел редовно метене и миене на градовете и недопускане на използване на пясък при зимното почистване.

Драстично увеличение на зелените площи в градовете и прекратяване на практиките на застрояване на паркове и градинки. Увеличаване на средствата за поддръжка на съществуващите зелени площи и недопускане автомобили да навлизат и да паркират в тях.

Първите протести срещу тоталитарния режим и създаването на екодвиженията у нас започнаха с демонстрациите срещу обгазяването на Русе и филма "Дишай", припомнят еколози.