Минималната работна заплата може да достигне 1003 лева догодина вместо сегашните 780 лева. Това показват изчисленията на Института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ на база на приетото решение от 48-ото Народно събрание за одобряване на автоматичен механизъм за определянето ѝ и очакваният размер на средната брутна заплата.

Според новия текст в Кодекса на труда от началото на 2024 г. минималната работна заплата ще е 50% от средната за страната за последните 12 месеца. За определяне на размера ще се използват предварителните данни за размера на средната работна заплата за последните 2 тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата. Всяка следваща календарна година размерът на минималната работна заплата ще се определя до 1 септември на текущата, така че НСИ ще има готовност да осигури необходимите данни за средната работна заплата за страната.

КНСБ настоя за редовно правителство, за да стане МРЗ 1600 лева през 2027 г.

КНСБ настоя за редовно правителство, за да стане МРЗ 1600 лева през 2027 г.

Да бъде съставено редовно правителство с дългосрочен хоризонт, настоя Пламен Димитров

Според синдикалните експерти са възможни три сценария за равнището ѝ - песимистичен, реалистичен и оптимистичен, като те са от 924 до малко над 1000 лева.

При оптимистичната прогноза КНСБ залага средното възнаграждение да има ръст с малко над 9% през първото тримесечие на 2023 година и 14,6% през второто. При тези условия минималната заплата през 2024 година ще достигне 1003 лева при средна - 2006 лв.

При песимистичната прогноза се залага на спад с половин процент на средната за първото тримесечие и ръст от процент и половина за второто. Така средната става 1848 лв., а минималната би била 924 лв.

При реалистичния вариант синдикалистите условно приемат нарастване на средната заплата през първото и второто тримесечие със съответно 3,8% и 5,1%.

При тези условия очакванията са средната работна заплата за 12 месеца да достигне до 1906 лева, а размерът на минималната заплата да е съответно 953 лв.

Снимка 611294