От началото на годината до края на септември към отделите "Закрила на детето" са подадени 1016 сигнала за насилие над деца, като по 694 от тях е проведен координационен механизъм за взаимодействие. Това ясно от проведената кръгла маса на тема: "Предизвикателства и препоръки пред гарантиране правата на децата, пострадали от насилие", организирана от граждански организации със съдействието на омбудсмана Мая Манолова.

Събитието е провокирано от поредния случай на бездействие и неадекватна реакция от страна на институциите по случая с 11 годишно момиче жертва на сексуално насилие от страна на втория си баща. Детето една година е насилвано, докато накрая набира смелост да се обади на телефона на фондация "Анимус" и да разкаже какво му се случва. Очакванията са били, че бащата ще бъде задържан веднага, защото е имало доказателства от съдебния лекар, но това не се случва. Детето е изведено от семейството и е настанено при близки.

Постоянен арест за баща, блудствал с дъщеря си

Постоянен арест за баща, блудствал с дъщеря си

Не си спомнял, защото бил пиян

До момента то не е получило справедливо правосъдие, а само унизителни разпити в съдебна зала, съобщиха от фондация П.У.Л.С, в която от години работят с жертви на насилие в региона на Югозападна България. След разпитите, детето започва терапия при психолог. Неговата история е представяна много пъти в съда пред различни хора, като накрая то заявява, че не желае повече да я разказва.

От фондацията обявиха, че историята демонстрира тревожни тенденции по отношения на действията на институциите.

От Националната мрежа за децата призоваха медиите да не разкриват самоличността на 11 годишната жертва, защото това би се отразило негативно на детето.

Ева Жечева - директор на дирекция "Права на детето", подчерта, че случаи като този с 11- годишното дете трябва да събудят отговорните институции да действат.

16 години затвор за мъж, блудствал с малолетната си дъщеря

16 години затвор за мъж, блудствал с малолетната си дъщеря

Малолетното 14-годишно момиче е доведена дъщеря на 36-годишния мъж

Георги Богданов от Национална мрежа за децата представи българското и европейско законодателство в областта на правата на децата, жертви на насилие, и наблегна върху Директива на ЕС, която установява минималните стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и която не е призната у нас. Според тази директива децата жертви имат специфични нужди от защита, заради опасността от повторното им превръщане на жертви и сплашване.

Богданов беше категоричен, че е недопустимо децата да продължават да бъдат разпитвани пред голям брой хора.

От Националната мрежа за децата препоръчват да се съгласуват поднормативни документи, касаещи работата на полицията, социалните, съда и здравеопазването. Да се въведе въпросната Директива на ЕС, да се актуализира методиката за оценка на риска на заведенията за деца, за да се отговори на изискванията за минимални стандарти. От организацията поискаха и въвеждане на задължението за квалификация на специалистите от съдебната система, които работят с деца.

Гражданските организации призоваха институциите да поемат отговорност за закрила на децата, жертви на насилие.