Стартира ежегодното почистване на национален парк "Пирин". Почистването на територията ще продължи до 3 август и се очаква в него да вземат участие над 150 души от цяла България.

Инициативата на сдружение "За Земята" за почистване на защитени територии се провежда за четиринадесета поредна година. Тази година ще обхване защитените територии в национален парк "Пирин" по повод 50-годишния му юбилей.

и за втора година се провежда изцяло с помощта на дарения от широк кръг граждани, приятели, местни организации и бизнеси, които подкрепят дейностите на сдружението.

След две поредни години на Рила, тази година маршрутът на планинските чистачи обхваща районите на хижа Яворов, заслон Кончето, връх Вихрен, хижа Вихрен и хижа Синаница. Участниците ще се установят на лагер около всяка една от базите, от където ще извършват лъчови почистващи преходи по основните туристически маршрути.

От 1999 г. кампанията на „За Земята" за почистване на защитени територии обхвана всички национални паркове в България, като събраните и извозени извън териториите им отпадъци надхвърлят 60 тона. Доброволците активно участват в процеса на разпределение на задачите и взимане на решения. Почистват се предимно труднодостъпни и алпийски терени от хора с природозащитно съзнание.

Почистването има и образователен ефект, който изгражда култура на уважение към планината и природата и на критично мислене към стила на живот и консумация. То е и място, където участниците намират общност от хора със сходни идеали, където се раждат идеи за бъдещи инициативи и се утвърждава практиката на доброволния труд.