Близо 7 000 души са се възползвали от електронните услуги, които предлагат структурите към Министерството на труда и социалната политика - МТСП от началото на извънредното положение. Агенцията по заетостта (АЗ) е обслужила по електронен път 1890 безработни.

В Агенция социално подпомагане (АСП) са подадени 1042 заявления от граждани за детски, семейни помощи и за хора с увреждания, както и за винетки.

Агенцията за хора с увреждания (АХУ) е обработила 146 електронни заявки, като в 115 от случаите хората са ги потърсили за актуализация на данните на регистрирани специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания.

До началото на април онлайн услугите, които Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е предложила на гражданите са 182, като повечето от тях са свързани с правата на децата.

На Националната телефонна линия за деца 116 111 са постъпили 3350 обаждания, а броят подадени сигнали през март е 80. Това е най-високият брой получени сигнали за един месец от старта на линията. Консултациите за март са 935.

За периода на извънредно положение ИА "Главна инспекция по труда" (ГИТ) също е обслужвала хората предимно онлайн. Всички услуги, които ГИТ е предоставила през това време са 3394.

Освен електронните услуги, от полза на хората в извънредното положение са и телефонните линии, които предлагат подкрепа на гражданите. В колцентъра на МТСП на ден над 400 човека получават информация или психологическа подкрепа. От началото на извънредното положение до края на март на безплатния телефон - 0800 88 001, са постъпили 5262 обаждания.

Гореща линия има и в АЗ, където се предлага консултация като дистанционен вариант на комуникация с хората. За периода от 13 март до 2 април са постъпили 1396 телефонни обаждания. През същият период на официалната електронна поща на Агенция по заетостта са постъпили 1846 писма, касаещи същите въпроси.

ДАЗД също помага на хората и чрез обработване на сигналите, постъпили на електронната им поща, които са 99, както и в секцията "Попитай тук COVID-19" на уеб страницата на агенцията - над 35. Повечето от тях са свързани с въпроси за вируса и конфликти в семействата заради социалната изолация.