Отбелязват се 25 години от създаването на европейката мрежа от защитени територии "Натура 2000", съобщават от WWF България.

От организацията подчертават, че тя дава възможност милиони квадратни километри от 27 000 места в Европа да бъдат свързани в най-голямата мрежа от защитени територии в света. Доброто прилагане на мрежата у нас дава възможност за високо качество на живота.

От WWF посочват, че природата на Европа е много красива и разнообразна, но континентът е най-гъсто населеният в света. Има риск от свръхексплоатация дори на най-труднодостъпните места заради желанието всеки квадратен километър да бъде използван. Именно това е причината много от емблематичните видове на континента като риса, средиземноморската костенурка или вълка да стигнат до ръба на оцеляването.

Именно това довело бързо развиващите се икономики на ЕС на мисълта, че са нужни мерки, за да се запази и качеството на живота. Така преди 25 години е създадена "Натура 2000" както първия финансов инструмент на ЕС за природозащита - програма LIFE.

Мрежата днес покрива 18% от сухоземната и 6% от морската територия на Европа. Тя допринася както за опазването на видове, така и на ценни гори, реки и влажни зони. "Натура 2000" е масово поддържана от европейските граждани, които смятат, че тя трябва да бъде пазена и развивана.

В "Натура 2000" е включена 34,46% от територията на България, което се дължи на запазената й природа. Експертът по защитени територии във WWF Катерина Раковска подчерта, че България е сред държавите, които може да се възползват от новаторските икономически тенденции в областта на зелената икономика.

Раковска допълни, че "Натура 2000" не е завършен проект. По мнението й мрежата все още се развива и има още много работа за осигуряването на пълния й потенциал. За България това означава да има заповеди за хабитатните зони, да се бъде включена в "Натура 2000" ключовата зона Рила-буфер, както и да се допълнят морските Натура зони.